ingenieurbüro jung beratende ingenieure

Topometrie

Începând cu anul 1997, numele biroului de proiectări Jung este garantul unui partener de încredere în domeniul topometriei. Însoţim lucrările pentru obiective dintre cele mai diferite şi ambiţioase la nivel naţional: de la topometria iniţială a amplasamentului, trecând prin topometria de-a lungul fazei de construcţie şi până la elaborarea finală a documentaţiei, având mereu garanţia de a profita de vasta noastră experienţă.

Vă oferim următoarele servicii:

 • topometrie în timpul fazei de construcţie
 • elaborarea documentaţiei
 • ridicare topografică pentru proiectul de execuţie
 • întocmirea planurilor cu situaţia existentă
 • luarea de probe
 • documentaţia situaţiei existente
 • măsurători speciale
 • calcul al cantităţilor de terasamente conform REB
 • lucrări de pichetare
 • calculul şi decontul lucrărilor executate
 • sisteme de geoinformare

Referinţe (listă incompletă)

 • B281 drumul de traversare a localităţii Saalfeld Garnsdorf
  • Lucrări de pichetare, elaborarea documentaţiei situaţiei existente, calculul cantităţilor de terasamente

 • B88 drumul de traversare a localităţii Ohrdruf
  • prospecţiunea perimetrului, lucrări de pichetare, calculul cantităţilor de terasamente

 • elaborarea sistemului de geoinformare (GIS) a oraşului Ludwigstadt – canalizare şi conducte apă potabilă

Bild Bild
Bild
 

Studii de planificare în construcţii

sistematizarea sistemului de deservire, elaborarea planului urbanistic zonal, elaborarea planului peisagistic zonal, evaluări ale impactului asupra mediului, planuri însoţitoare de întreţinere a peisajului

+ more

Apă

conducerea şantierului, antreprizei, administrarea obiectivului, întocmirea documentaţiei, planificare a lucrărilor de asanare, calcul hidrodinamic al reţelelor, prospecţiuni hidrologice

+ more

Topometrie

ridicare topografică pentru proiectul de execuţie, documentaţia situaţiei existente, sisteme de geoinformare

+ mehr

Circulaţie

Inginerie de trafic, Amenajări rutiere, Organizarea traficului, instalaţii de semaforizare

+ mehr