ingenieurbüro jung beratende ingenieure

Apă

Gospodărirea apelor şi aprovizionarea cu apă sunt domenii importante în cadrul protecţiei mediului. Acestea reprezintă deci sarcini majore pentru stat şi comune - azi şi pe viitor.

Principiile noastre se bazează pe o gospdărire durabilă a apelor respectând resursele existente şi mijloacele disponibile.

Domeniul nostru de activitate cuprinde următoarele servicii

 • anteproiectare, întocmire a proiectului, proiectare pentru obţinerea avizelor şi acordurilor
 • proiectare pentru faza de execuţie şi licitaţii publice
 • conducerea şantierului, antreprizei
 • administrarea obiectivului, întocmirea documentaţiei
 • planificare a lucrărilor de asanare
 • proiectare generală a sistemului de canalizare
 • calcul hidrodinamic al reţelelor
 • analiza şi evaluarea situaţiei actuale a sistemului de canalizare
 • prospecţiuni hidrologice
 • expertize

Referinţe
Ca dovadă a spectului larg de servicii oferite vă prezentăm un extras din lista noastră de referinţe:

 • Domeniul canalizare
  • construcţia sistemului de canalizare în oraşul Ludwigstadt, cartierele Lauenhain şi Steinbach a.d. Haide, cu aprox. 3,5 km canale principale şi 5,5, km conducte de refulare, inclusiv staţiile de pompare
  • reamenajarea şi modernizarea staţiei de epurare Ludwigstadt

 • Domeniul aprovizionării cu apă potabilă
  • reamenajarea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă în cartierul Lauenhain pe o lungime de 1350 m, cu racordulrile de apă la casă

 • Domeniul construcţiilor hidrotehnice
  • aprovizionarea cu apă a morii Neumühle la Dudenhofen (Speyer) cu amenajarea corespunzătoare a cursului apei
  • aprovizionarea cu apă a amplasamentului de producţie Heinz Holding (Glashütte) la Piesau, în perimetrul zonei de colectare a barajului Leibis (Germania)

 

Studii de planificare în construcţii

sistematizarea sistemului de deservire, elaborarea planului urbanistic zonal, elaborarea planului peisagistic zonal, evaluări ale impactului asupra mediului, planuri însoţitoare de întreţinere a peisajului

+ more

Apă

conducerea şantierului, antreprizei, administrarea obiectivului, întocmirea documentaţiei, planificare a lucrărilor de asanare, calcul hidrodinamic al reţelelor, prospecţiuni hidrologice

+ more

Topometrie

ridicare topografică pentru proiectul de execuţie, documentaţia situaţiei existente, sisteme de geoinformare

+ mehr

Circulaţie

Inginerie de trafic, Amenajări rutiere, Organizarea traficului, instalaţii de semaforizare

+ mehr